Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


publicist (พับ-ลิซิซท) n.
1. ผู้เขียนเรื่องปัญหาประจำวัน, นักเขียนหนังสือพิมพ์
2. ผู้ชำนาญกฎหมายนานาชาติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน