Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


public (พับ-ลิค) n. adj.
1. ที่สาธารณะ, ชุมชน, สาธารณะ
2. เปิดเผย, การเปิดเผย, การเผยแพร่
3. ทั่วไป
4. (ถนน) หลวง
5. ของรัฐบาล
6. สาธารณชน, ประชาชน, อยู่ในสายตาประชาชน, เพื่อประชาชน, ของประชาชน
7. วงคนอ่านของหนังสือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน