Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pseudo-philosopher
1. นักปราชญ์เก๊, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ซยู- หรืออย่างคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน