Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


provincial (พโระฝีน-แฌ็ล) n. adj.
1. ในมฌฑล, ในส่วนภูมิภาค, มาจากต่างจังหวัด
2. เคอะคะ, ไม่สละสลวย
3. ชาวหัวเมือง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน