Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


providence (พรอฝ-อิเด็นซ) n.
1. คิดถึงภายหน้า, กระเหม็ดกระแหม่, การเตรียม, ความรอบคอบ
2. พระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า, โชคชะตา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน