Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


protective coloration
1. การที่สัตว์มีสีคล้ายคลึงกับสีของภูมิประเทศแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ศัตรูแลเห็นได้ง่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน