Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prosecute (พรอซ-อิคยูท) vt.
1. ดำเนิน (การสอบสวน, การเล่าเรียน, การเรียกร้องสิทธิ)
2. ดำเนินการไปตามกฎหมาย, ฟ้องร้อง, การฟ้องร้อง
3. ฝ่ายฟ้องร้อง, ฝ่ายโจทก์, ฝ่ายอัยการ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน