Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prose (พโรส) n.
1. ร้อยแก้ว, คือถ้อยคำที่ไม่ใช่โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
2. สิ่งที่เป็นธรรมดา, ความน่าเบื่อ (แห่งชีวิต)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน