Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


propriety (พโระพไร-เอะทิ) n.
1. เกี่ยวกับ, เป็นของ, อยู่ในวง, เป็นสมบัติเฉพาะของ
2. (ความหมาย) อันแท้จริง, ที่แท้จริง(ทะเลาะกัน) ใหญ่
3. ถูกมารยาท, สมควร, ถูกต้อง
4. เจ้าระเบียบ, มารยาท, ความประพฤติ, ระเบียบแบบแผน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน