Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


proprietary n. adj.
1. (สิทธิ) เป็นเจ้าของ, (ชน) ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ, ซึ่งมีเจ้าของ, ดู property ทรัพย์ propriety ดู proper สมควร
2. ซึ่งจดทะเบียน, (ยา) ตำรับพิเศษซึ่งมีผู้ผสมขึ้นขาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน