Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


propose (พโระโพส-) vt. vi.
1. วางไว้ต่อหน้า คือเสนอ, เสนอให้ดื่ม (ความสุข), ข้อเสนอ, เสนอ, เช่น, หรือแสดงความหมายว่า ก่อน
2. ตั้งใจ (ว่าจะทำเช่นนั้นเช่นนี้)
3. ขอ, คำขอ, ขอแต่งงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน