Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


proportionally (พโระโพ-ฌะแน็ลลิ) adv.
1. ปฏิภาค, ส่วน, สัดส่วน, วางให้ได้ส่วน, แบ่งสันปันส่วน, ตามส่วน, ได้ส่วน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน