Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prophet (พรอฟ-เอ็ท) n.
1. ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจให้มาสั่งสอนประชาชน
2. ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า เช่น พระมะหะหมัด, ผู้ตั้งศาสนา, ผู้วิเศษ, ผู้เผยแพร่
3. หมอดู, โหรคนทำนายม้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน