Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


property (พรอพ-เออะทิ) n.
1. ทรัพย์สมบัติ
2. การมีทรัพย์
3. คุณสมบัติ
4. เครื่องใช้ เช่น โต๊ะเก้าอี้ในการแสดงละครหรือถ่ายภาพเพื่อให้ผู้ดูเห็นจริงจังขึ้น หรือเพื่อศิลปะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน