Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prop (พร็อพ) n.
1. เครื่องใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ในการแสดงละครหรือถ่ายภาพ, ทรัพย์สมบัติ, ไม้ยัน, ไม้ค้ำ, ตอม่อ, ค้ำ, สนับสนุน, ผู้ค้ำจุ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน