Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


proof (พรูฟ) n. adj. vt.
1. ดู prove พิสูจน์, ข้อพิสูจน์
2. ใบลองที่โรงพิมพ์ทำมาให้แก้, พิมพ์ใบลอง
3. ทำให้ทน, ทน (ฝน), ไม่หวั่นไหว (ต่อคำหมิ่นประมาท), ไม่กลัว (ลูกระเบิด), ป้องกัน (ไฟ) ได้
4. (เหรียญ, ทองคำ) ที่พิสูจน์แล้ว
5. ตัวอย่าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน