Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prom (พร็อม)
1. การเล่นดนตรี ที่เปิดให้สาธารณชนเข้ายืนหรือเดินเล่นไปฟังไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน