Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


projectile (พโระเจค-ทิล) n. adj.
1. สิ่งใด ๆ ที่ขว้างหรือยิงออกมา, กระสุน, ซึ่งขับเคลื่อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน