Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


project (พรอจ-เอ็คท) n. vt. vi.
1. โครงการ, วางแผน
2. ต่อ, ยื่นออกมา
3. ฉายเป็นเงา, ฉาย, ส่อง, ปล่อยออกมา
4. ถ่ายรูปร่างโดยวิธีการลากเส้นตรง, ถ่ายแผนที่, วิธีถ่ายแผนที่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน