Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


progressionist (พโระกเรฌ-อะนิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนความก้าวหน้า, ผู้ถือลัทธิว่าโลกเรากำลังเจริญขึ้นเรื่อย ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน