Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


progression (พโรกเรฌ-อัน) n.
1. การไป
2. ทิวเทือก, ขบวน, การตามมาซึ่งกันและกัน
3. อันดับในวิชาเลข คือ เลขหลายจำนวน ที่มากขึ้นหรือน้อยลงโดยลำดับ ถ้ามากขึ้นหรือน้อยลง โดยการบวกหรือลบ เช่น ๓ ๕ ๗ เรียกว่า arithmetic progression ถ้าเพิ่ม ลด โดยมีตัวคูณหรือหาร เช่น ๓ ๖ ๑๒ เรียกว่า geometric progression

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน