Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


progress (พโระกเรซ-) n. vi.
1. ก้าวหน้า, เจริญขึ้น, ความคืบหน้า, หน้า, ก้าวหน้า, การเดินไปข้างหน้า, ดำเนิน, เดินต่อไป, เช่นคำนี้มักลงเสียงหนักอย่างคำเดิม
2. (คนไข้) ดีขึ้น
3. คนใหม่, คนหัวใหม่
4. เพิ่มขึ้น, เป็นลำดับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน