Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


programme (พโร-กแร็ม) n. vt.
1. บัญชีรายการ, รายการ, โปรแกรม, ระเบียบวาระ, สูจิบัตร
2. แผน
3. การแสดง
4. วางวิธีการให้ (เครื่องคำนวณ) ทำงานเป็นขั้นๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน