Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


proforma invoice
1. รายการสินค้าและราคาซึ่งผู้ขายทำขึ้นก่อนตกลงซื้อขายเพื่อการขออนุญาตขายหรือซื้อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน