Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


proffer (พรอฟ-เฟอะ) n. vt.
1. แสดงความเต็มใจว่าจะให้, บอกให้, ยื่นมาให้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน