Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


professional (พโระเฟฌ-อะแน็ล) n. adj.
1. ในวิชาชีพ, โดยอาชีพ, โดยหน้าที่ของแพทย์หรือทนาย
2. หากิน, เป็นทางหากิน
3. นักกีฬาอาชีพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน