Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


profession (พโระเฟฌ-อัน) n.
1. แสดงตัว, อ้าง, อ้างตัว, แสร้งทำ, ยอมรับ, การแสดงตัว
2. ปฏิญาณตัว, นับถือ (พุทธศาสนา)
3. ดำเนินอาชีพ (เป็นทนาย, แพทย์), อาชีพ, วิชาชีพ, อาชีพเล่นละคร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน