Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


profanity (พโระแฟน-อิทิ) n.
1. ทำลาย (ความบริสุทธิ์)
2. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ)
3. (ถ้อยคำ) หยาบคาย
4. ทางฆราวาส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน