Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


producer (พโระดยูซ-เออะ) n.
1. ผู้ก่อผล, ผู้ผลิต, คนทำของขาย, ผู้ประกอบสินค้า
2. ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน