Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


procuration (พรอคิวเร-ฌัน) n.
1. การล่อลวงหญิง
2. อำนาจเป็นผู้แทน
3. ค่าป่วยการ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน