Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


procurance (พโระ-คยู-แร็นซ) n.
1. จัดหา, หาได้, เอา, เอามาได้
2. นำมาซึ่ง
3. ล่อลวง, ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน