Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


proctor (พรอค-เทอะ) n.
1. ทนาย
2. เจ้าหน้าที่ดูแลความประพฤตินิสิตในมหาวิทยาลัย
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความประพฤติของผู้ที่ศาลตัดสินให้หย่ากันได้แต่ยังไม่ขาดกัน = King's Proctor , Queen's Proctor

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน