Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


process (พรอซ-เอ็ซ) n. vt.
1. การดำเนินไป, การล่วงไปของเวลา
2. การปฏิบัติ, วิธีปฏิบัติ, แนวทาง, กรรมวิธี
3. ความเปลี่ยนแปลง, ทำการเปลี่ยนแปลง
4. การทำแม่พิมพ์, ทำ (แม่พิมพ์, วัตถุ)
5. ล้าง (รูป), การล้างรูป
6. ระหว่าง (การก่อสร้าง)
7. หมายศาล
8. เนื้องอก, สิ่งงอก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน