Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


probationer (พโระเบ-ฌะเนอะ) n.
1. หญิงหรือชายที่อยู่ในระหว่างการทดลองก่อนบวชในศาสนาคริสต์
2. นักโทษที่ได้ปล่อยโดยอยู่ในระหว่างทดลองความประพฤติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน