Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


probation officer
1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความประพฤติของนักโทษที่ปล่อยตัวออกไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน