Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prize (พไรส) n. vt.
1. ชะแลง, (ของประกวด) ที่ได้รับรางวัล, เงินรางวัล, รางวัล, เชลย, ทรัพย์เชลย, งัด, เหล็กสำหรับงัด
2. ของดีๆ
3. ตีราคา, ตีราคาสูง
4. นับถือ, บูชา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน