Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


privy (พรีฝ-อิ) n. adj.
1. ลับ, ส่วนตัว, ส่วนพระองค์
2. ที่ลับ, ที่ถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ
3. รู้เห็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน