Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


privation (พไรเฝ-ฌัน) n.
1. การขาด, ความขาดแคลน, ความคับแค้น
2. การถอด, การถอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน