Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


privateer (พไรฝะเทีย-) n.
1. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมเรือข้าศึกได้, นายเรือเช่นนี้, คนในเรือเช่นนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน