Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prism (พริส'ม) n.
1. รูปทรงมีปลายสองข้างเป็นสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เช่น หมอนอิง, แก้วรูปนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน