Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


priory (พไร-โอะริ) n.
1. สถานที่สำหรับพระหรือนางชีซึ่งมีปลัดเป็นหัวหน้าขึ้นอยู่กับวัดใหญ่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน