Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


print n. vt. vi.
1. รอย, ผ้าดอก
2. ฝัง
3. รูปถ่ายที่อัดออกมาจากกระจกหรือฟิล์ม, อัด (รูป, กระจก, ฟิล์ม), พิมพ์
4. รูปภาพหรือลวดลายที่พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์, ตัวพิมพ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน