Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prime (พไรม) n. adj. vt. vi.
1. (โสหุ้ย) แท้ๆ ไม่นับโสหุ้ยในทางจัดการดอกเบี้ย ต้นทุน
2. ดีเลิศ, เอกอุ, สำคัญ
3. วัยหนุ่ม, วัยเจริญ
4. ประจุเชื้อปะทุปืน
5. ล่อ (สูบน้ำ)
6. บอกให้รู้, เสื้ยมสอน
7. มอม (เหล้า)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน