Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prime mover
1. กำลังเคลื่อนไหว, กำลังที่มีอยู่โดยธรรมชาติ เช่น กล้ามเนื้อ น้ำ ลม, เครื่องให้กำลัง เช่น เครื่องยนต์ กังหัน, เครื่องกระตุ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน