Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


primary n. adj.
1. ดู prime เอก, (โรงเรียน) ประถม, ขดลวดในหม้อแปลงไฟซึ่งเป็นอันต้นที่กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไป, การประชุมพรรรคชั้นต้นหาผู้ที่จะเสนอชื่อสมัครรับเลือกเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
2. ดั้งเดิม, (ยุค) แรกแห่งประวัติของโลก
3. โดยสันดาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน