Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


primary coil
1. ขดลวดในหม้อแปลงไฟซึ่งเป็นอันต้นที่กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน