Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


price class
1. ชั้นหรือชนิดของสินค้า ที่แบ่งแยกโดยถือเอาราคาเป็นเกณฑ์, ระดับราคา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน