Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


preterite (พเรท-เออะริท) n. adj.
1. อดีตกาล, รูปอดีตของคำกริยาในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน