Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pressure (พเรฌ-เออะ) n.
1. บรรดาหนังสือพิมพ์
2. ความรีบร้อน
3. หีบ, รีด, เครื่องอัด, อัด, กด
4. บีบ, บีบคั้น, กอด, แนบ
5. ดัน, ความกด, ความดัน
6. เบียด, เน้น
7. บังคับ, เกณฑ์เอาไปใช้, ความบังคับ
8. รุก, รุกเร้า, ด่วน, เร่ง
9. ยัดเยียด
10. แท่นพิมพ์, โรงพิมพ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน