Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


preserve (พริเสิฝ-) n. vt. vi.
1. ปกปักรักษา, รักษา, ดำรง, สงวน, คุ้มครอง
2. เขตสงวน
3. ดอง (ผัก, ผลไม้), ผมไม้ดองหรือกวน หรือฉาบน้ำตาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน